Obec Březinky
Březinky

Přírodní podmínky

GEOMORFOLOGIEDle geomorfologického členění České Republiky (podle Demka a kol., 2006) se obec nachází v těchto geomorfologických jednotkách IVC-1C-1 a IID-3C-2. Geomorfologická jednotka IVC-1C-1 zabírá většinu katastrálního území obce, jednotka IID-3C-2 lemuje jihozápadní část podél Nectavského údolí.


IVC-1C-1

•Provincie: Česká Vysočina

•Soustava: Krkonošsko – jesenická soustava

•Podsoustava: Jesenická soustava

•Celek: Zábřežská soustava

•Podcelek: Bouzovská vrchovina

•Okrsek: Ludmírovská vrchovina

IID-3C-2

•Provincie: Česká Vysočina

•Soustava: Česko-moravská soustava

•Podsoustava: Brněnská vrchovina

•Celek: Drahanská vrchovina

•Podcelek: Konická vrchovina

•Okrsek: Štěpánovská planina

 

GEOLOGIE

Mezi zpevněné sedimenty nacházející se na území obce patří: slepenec, brekcie a droba. Dále se zde vyskytují metamorfity – ortorula, mramor a svor, jsou zde svahové sedimenty (hlína a kameny) a naváté sedimenty (spraš, hlína) (Geologické a geovědní mapy, 2018).

PEDOLOGIE

Převažujícími půdotvornými horninami jsou permokarbonské pískovce a slepence, na kterých se vyvinuly variety hnědých půd a hnědých půd kyselých. Dále se zde nachází rendziny, v podmáčených enklávách půdy glejové. Na západním území se okrajově nacházejí na překryvech spraší hnědozemě (Mapomat, 2019).

HYDROLOGIE

Katastrální území náleží k hlavnímu povodí řeky Moravy, k dílčímu povodí Horní Moravy. Hydrografickou síť tvoří především řeka Nectava se svými četnými přítoky. Severozápadní část je odvodňována do Jevíčky.

Hydrologické poměry v území (především na zemědělské půdě) jsou částečně ovlivněny melioracemi (úpravy toků, odvodnění) (ÚP Březinky, 2018).

 KLIMATICKÉ PODMÍNKY

Klimatické poměry území jsou silně modifikovány orografickou situací. Dle užívané Quittovy mezoklimatické regionalizace České republiky náleží do klimatické oblasti MT3 (jih) a MT5 (sever).

BIOGEOGRAFIE

•Biogeografická provincie: středoevropských listnatých lesů

•Biogeografická podprovincie: Hercynská

•Bioregion: 1.52 Drahanský a 1.39 Svitavský

•Biochora: Svahy na drobách 3. v.s., Výrazná údolí na metamorfitech 4. v.s. (Mapomat, 2018).

OCHRANA PŘÍRODY

 

Přírodní park Bohdalov – Hartinkov

Obec Březinky náleží do přírodního parku Bohdalov-Hartinkov. Park byl zřízen v roce 1996 na ploše 6265 ha. Okolí obcí Bohdalov a Hartinkov je esteticky a přírodně hodnotné, obsahuje ekologicky významné segmenty krajiny (významné krajinné prvky). Pestrá geologická stavba zahrnuje horniny od prvohorních břidlic až po svrchnokřídové usazeniny s vysokým podílem vápníku. V širších krajinných souvislostech navazuje toto území na sousední přírodní park Kladecko v okrese Prostějov (Olomoucký kraj). Značná plocha je pokryta lesem a rozptýlenou zelení s mozaikou polopřirozených a přírodě blízkých luk a pastvin. Biologicky hodnotná území menšího plošného rozsahu jsou zaregistrována jako významné krajinné prvky, např. Pěčíkovské stráně, stráně v Hraničkách, Strážnička, nad Věžnickým potokem a pramen Teplice. Rostou zde pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea), okrotice bílá (Cephalanthera damasonium), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), hořec brvitý (Gentianopsis ciliata), na vlhkých loukách prstnatec májový (Dactylorhiza majalis). Žijí zde mlok skvrnitý (Salamandra salamandra), slepýš křehký (Anguis fragilis), užovka hladká (Coronella austriaca). Typickými ptáky jsou ťuhýk obecný (Lanius collurio), pěnice slavíková (Sylvia borin), červenka obecná (Erithacus rubecula), káně lesní (Buteo buteo) (Koncepce ochrany Pardubického kraje, 2018).

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-download

app-store-download

Počasí

dnes, sobota 18. 5. 2024
slabý déšť 20 °C 8 °C
neděle 19. 5. slabý déšť 18/9 °C
pondělí 20. 5. oblačno 22/9 °C
úterý 21. 5. slabý déšť 20/12 °C

Svátek a výročí

Svátek má Nataša

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:27
TÝDEN:377
CELKEM:64498

125
obyvatel

Kaple

První pís.
zmínka 1361

Modrá turistická
trasa

Přírodní
park

Cyklotrasa